Úvod    >   O škole   >  

Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

       Naše škola vznikla 1. července 1999 sloučením Integrované střední školy, Odborného učiliště a Učiliště a Středního učiliště strojírenského, ke kterému došlo v rámci optimalizace škol na okrese. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště navazuje na dlouhou historii učňovského školství v Roudnici nad Labem.
       V současné době škola představuje teritoriálně ucelený komplex moderně vybavených budov, kde jsou soustředěny výukové prostory učeben, domov mládeže s dvoulůžkovými a třílůžkovými pokoji, velká moderní stravovna s možností celodenního stravování, sportovní areál včetně dobře vybavené posilovny a sauny, kinosál a další nezbytné provozní objekty.
      Cílem je připravovat mládež po stránce teoretické, ale hlavně po stránce praktické s ohledem na potřeby trhu práce. Škola nabízí široké spektrum studijních a učebních oborů strojírenských, stavebních a oborů služeb.
       Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická příprava probíhá ve škole v Neklanově ulici. Během studia se žáci seznámí s teorií v daném oboru, včetně výuky s vyšší orientací na výpočetní techniku a progresivní informační technologie. Odborný výcvik probíhá v nově zrekonstruovaných dílnách v Tovární ulici - objekt Pracner. V odborném výcviku žáci získávají praktické dovednosti a manuální zručnost. Podle typu učebního oboru absolvují žáci svářecí kurzy pro svařování elektrickým obloukem a kurzy pro práci s plamenem.

Žáci v prvním ročníku učebních oborů obdrží bezplatně ochranný pracovní oděv a obuv.

       Celkový rozsah výuky pro každý ročník je určen učebními osnovami Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pro daný studijní nebo učební obor. Učební obor končí závěrečnou zkouškou s výučním listem a studijní obor končí maturitní zkouškou. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku v tříletém oboru, se mohou ucházet v přijímacím řízení o přijetí do dvouletého nástavbového studia Provozní technika, která navazuje na předešlou přípravu a je ukončeno maturitní zkouškou.

 

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy