Úvod    >   O škole   >  

Domov mládeže

Kontakty:

Vedoucí Domova mládeže: Ing. Pavel Mařík - tel.: 603 818 353

 

Dokumenty týkající se DM k nahlédnutí / ke stažení:

1/ Školní vzdělávací program Domova mládeže

2/ Vnitřní řád Domova Mládeže

3/ Směrnice ředitelky školy k úhradě za ubytování

4/ Přihláška do Domova mládeže

5/ Souhlasné prohlášení: zákonného zástupce

   zletilého žáka

instagram
×