Úvod    >   O škole   >  

Domov mládeže

Kontakty:

Vedoucí Domova mládeže: Hana Žišková 

+420 775 135 180

+420 602 649 582

 

Dokumenty týkající se DM k nahlédnutí / ke stažení:

1/ Školní vzdělávací program Domova mládeže

2/ Vnitřní řád Domova Mládeže

3/ Směrnice ředitelky školy k úhradě za ubytování

4/ Přihláška do Domova mládeže

5/ Souhlasné prohlášení: zákonného zástupce

   zletilého žáka

instagram
×
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy