Whistleblowing

Osoba, která pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, příspěvkovou organizaci („Povinný subjekt“) vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost („oznamovatel“), nebo osoba, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, je dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, oprávněna podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž u Povinného subjektu došlo nebo má dojít, a to následujícím způsobem:

 

1.      telefonicky na tel. linku: 778 885 331 ;

2.      e-mailem na adresu:  whistleblowing@sosasource.cz;

3.      osobně na žádost oznamovatele; přijetí oznámení osobně umožní příslušná osoba určená Povinným subjektem nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá; nebo

4.      vůči Ministerstvu spravedlnosti.

 Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

 Příslušná osoba:

 

JUDr. Anna Barešová

tel. č.: 778 885 331

e-mail: whistleblowing@sosasource.cz