Úvod    >   Studium   >  

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/2021

 

Závěrečná zkouška ve školním roce 2019/2020 se koná podle ustanovení § 74 až § 76 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Termín písemných závěrečných zkoušek:

Z rozhodnutí ředitelky školy se písemná zkouška nekoná ve smyslu vydaného Opatření obecné povahy MŠMT pod č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021.

Termíny praktických závěrečných zkoušek:

2. 6. - 9. 6. 2021

Termíny ústních závěrečných zkoušek

            obor                                                               dne                          nástup   č. učebny                  

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání s výučním listem ve školním roce 2020/2021

Podobu závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 upravuje opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2021 [PDF, 314 kB]. Nejdůležitější změny naleznete v následujícím přehledu.

  1. Závěrečnou zkoušku budou moci konat všichni žáci posledních ročníků, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
  2. Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu se prodlužuje do 31. srpna 2021.
  3. Závěrečná zkouška se skládá z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy, tzn. že praktická zkouška bude povinná pro všechny žáky a ředitel školy rozhodne, zda druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky.
  4. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut, tzn. že všem žákům se prodlužuje čas z původních 240 minut o 30 minut. 
  5. Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy.
  6. Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání a související zkušební dokumentaci, která bude pro termín červen 2021 zveřejněna v březnu 2021.
  7. Ředitel školy má možnost jednotné zadání a související zkušební dokumentaci adaptovat v nezbytně nutné míře v podmínkách školy, pokud k tomu jsou zvláštní důvody a to tak, aby zůstala zachována jejich podstata. Taková úprava může být nezbytná u praktické zkoušky, kdy ji nebude možné realizovat na pracovištích u zaměstnavatelů a bude muset být vykonána v podmínkách školního pracoviště.
  8. Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. března 2021.

odkazy:

Závěrečná zkouška CERMAT

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2020/2021

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2020/2021

 

Informace pro žáky k Závěrečným zkouškám

Složení zkušebních komisí

 

 

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy