Úvod    >   Studium   >  

Maturitní zkoušky

 

Maturita ve školním roce 2020/2021

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 

Termíny praktických maturitních zkoušek:

 

Termíny písemných maturitních zkoušek společné části:

 Anglický jazyk                               NEKONÁ SE

               ANGLICKÝ JAZYK 24. 5. pondělí  13:30 – 15:45 (PUP 16:35)                         

   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 25. 5. úterý 8:00 – 9:40 (PUP 10:25)

 

Mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven od 7. července do
9. července 2021                                         

 

Termíny ústních maturitních zkoušek společné a profilové části: v období od 1. 6. 2021 - 23. 7. 2021

 Provozní technika             3. - 4. 6. 2021  

 Dopravní prostředky         7. - 8. 6. 2021

 

Složení maturitních komisí

 

Podzimní zkušební období

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech bude upřesněno.

Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  bude upřesněno.

 

 

 

PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2020/2021

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Sociální činnost šk.rok 2020/2021

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Dopravní prostředky šk.rok 2020/2021

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Provozní technika šk.rok 2020/2021

SEZNAM MATURITNÍCH PRACÍ

Seznam maturitních prací pro šk.rok 2020/2021 studijního oboru Sociální péče

Seznam maturitních prací pro šk.rok 2020/2021 studijního oboru Dopravní prostředky

Seznam maturitních prací pro šk.rok 2020/2021 studijního oboru Provozní technika

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

Seznam literárních děl pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce pro školní rok 2020/2021

SEZNAM MATURITNÍCH TÉMAT - ANGLICKÝ JAZYK - ŠKOLNÍ ČÁST

Seznam maturitních témat Anglický jazyk - školní část 

 

Důležité dokumenty

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy