Úvod    >   Studium   >  

Materály pro výuku

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura – seznam literárních děl pro výběr maturitních zadání                    
k ústní zkoušce pro školní rok 2018/2019                                    
                                     
Světová a česká literatura do konce 18. století                            
1. Homér – Odyssea                                   
2. William Shakespeare – Romeo a Julie                              
3.                                    - Zkrocení zlé ženy                                      
4. Moliére – Lakomec                                
5. Jean de La Fontaine – Bajky                              
6. Daniel Defoe – Robinson Crusoe                              
7. Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů                              
8. Dalimilova kronika                                
9. Jan Amos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce                            
                                     
Světová a česká literatura do konce 19. století                            
10. Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin                            
11. Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži                            
12.                       - Bídníci                                
13. Edgar Allan Poe – Jáma a kyvadlo                              
14. Honoré de Balzac – Otec Goriot                              
15. Gustave Flaubert – Paní Bovaryová                              
16. Nikolaj Vasiljevič Gogol – Revizor                              
17. Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Zločin a trest                            
18. Anton Pavlovič Čechov – Tři sestry                              
19. Charles Dickens – David Copperfield                              
20. Karel Hynek Mácha – Máj                              
21. Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák                            
22. Karel Jaromír Erben – Kytice                              
23. Karel Havlíček Borovský – Král Lávra                            
24. Božena Němcová – Babička                              
25.                                 - Divá Bára                              
26. Jan Neruda – Povídky malostranské                              
27.                    - Písně kosmické                              
28. Jaroslav Vrchlický – Noc na Karlštejně                            
29. Alois Jirásek – Staré pověsti české                              
30. Karel Václav Rais – Zapadlí vlastenci                              
                                     
Světová literatura 20. a 21. století                              
31. Ernest Hemingway – Sbohem, armádo                            
32.                                - Stařec a moře                              
33. Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid                            
34. Romain Rolland – Petr a Lucie                              
35. Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ                            
36. Jack Kerouac – Na cestě                                
37. Tennessee Williams – Kočka na rozpálené plechové střeše                          
38. Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby                            
39. Alexandr Solženicyn – Souostroví Gulag                            
40. Umberto Eco – Jméno růže                              
                               
Česká literatura 20. a 21. století                              
41. Petr Bezruč – Slezské písně                              
42. Fráňa Šrámek – Stříbrný vítr                              
43. Viktor Dyk – Krysař                                
44. Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka                          
45. J. a K. Čapkové – Ze života hmyzu                              
46. Karel Čapek – RUR                                
47.                      - Bílá nemoc                                
48. Jiří Wolker – Host do domu                              
49. Vítězslav Nezval – Edison                                
50. Vladislav Vančura – Rozmarné léto                              
51. Karel Poláček – Bylo nás pět                              
52. Jaroslav Seifert – Na vlnách TSF                              
53. Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma                              
54. Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol                              
55. Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou                          
56. Josef Škvorecký – Tankový prapor                              
57. Václav Havel – Zahradní slavnost                              
58. Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky                            
59. Ota Pavel – Smrt krásných srnců                              
60. Michal Viewegh – Báječná léta pod psa                            
                                      
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:                          
Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena poezie, próza, drama.  
Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.                                    
                                     
Světová a česká literatura do konce 18. století:    min. 2 literární díla                        
Světová a česká literatura do konce 19. století:    min. 3 literární díla                        
Světová literatura 20. a 21. století:                        min. 4 literární díla                        
Česká literatura 20. a 21. století:                           min. 5 literárních děl                        
                                   
                                     
Schváleno předmětovým týmem českého jazyka a literatury 29.8.2018.                        

Seznam literárních děl pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce pro školní rok 2018/2019


Matematika

Naši vyučující matematiky doporučují:

(Nejen k maturitní zkoušce z matematiky)

CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia: kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. 4. upr. vyd. Praha: Prometheus, 1999. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-147-7


Odborné předměty (studijní obory)

DOMÁCÍ ÚLOHY Z MECHANIKY I

DOMÁCÍ ÚLOHY Z MECHANIKY II

DOMÁCÍ ÚLOHY Z MECHANIKY III


Informace pro žadatele o řidičské oprávnění včetně žádostí ke stažení

Žádost o řidičské oprávnění je nutné vytisknout OBOUSTRANNĚ, tedy na jednom listě papíru! (1. strana je "Žádost o přijetí k výuce a výcviku", 2. strana je "Záznam o zkouškách")

Žádost o přijetí k výuce a výcviku vč. záznamu o zkouškách z odborné způsobilosti 

Dále třeba vytisknout "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti", který je nezbytnou přilohou žádosti.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

K výuce používáme učebnici "AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! 2016/2017" včetně CD

Další informace získáte u lektorů autoškoly: Bc. Milena Hostáková Bušková - tel.: 602 820 686, Antonín Lisec - tel.: 602 826 584


Technologie - obor Obráběč kovů

Učebnice: Základní kovoobráběčské práceTechnologie - obor Karosář

Učebnice

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy