O škole

ZKRPS

Název projektu: Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti personálního řízení

reg.č.: CZ.1.07/1.3.07/05.0004

Datum realizace: 1.10.2011 - 30.9.2012

Nositel projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Projekt zaměřený na vytvoření softwarové aplikace se zaměřením na oblast personálního řízení pro řídící pracovníky škol a školských zařízení a jejich následné proškolení v užívání této aplikace v rámci své profese.

Navrhovaný software zpřehlední a zlepší vedení agendy řídícího pracovníka školy či školského zařízení o jednotlivých zaměstnancích potažmo i komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a sjednotí a zrychlí práci nezbytné administrativy. Software ulehčí plánování hlavních činností školy. Výstupem bude vyškolený pracovník na vedoucí pozici ve škole či školském zařízení, který bude umět s novou softwarovou aplikací pracovat a to tak, aby zlepšili systém a jakost řízení škol a komunikaci mezi vedením škol a školských zařízení a ostatními zaměstnanci. Druhým výstupem je vytvoření zcela nového softwaru, který bude vytvořen na základě analýzy potřeb vedoucích pracovníků z praxe a uzpůsoben právě pro potřeby vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.