O škole

Technické kluby

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A GRAMOTNOSTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Projekt: PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A GRAMOTNOSTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI (ÚK IKAP A2)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377
Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

Cílem projektu je vytvoření 19ti Technických klubů, 6ti odborných metodických skupin pro oblasti čtenářská, matematická a digitální gramotnost a pro předměty BI, CH a FY. Dále projekt cílí na podporu CVP, které provozuje UJEP v Ústí nad Labem. Projekt také podporuje spolupráci škol a firem.

Anotace projektu:
Aktivity projektu jsou v souladu s KAP 2 a s prioritami v oblasti vzdělávání pro roky 2020 – 2023.
Projekt je zaměřen na hlavní aktivity v souladu s výzvou:
– Technické kluby
– Centrum virtuálního prototypování UJEP
– Odborné metodické skupiny
– Spolupráce škol a firem – Podnikavost a Chemie
Realizace projektu je plánována na 36 měsíců a bude probíhat ve spolupráci s partnery z oblasti školství.