O škole

Podnikavá kreativní škola

Podnikavá kreativní škola

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005804

Období realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

Rozpočet projektu celkem: 586 824,00

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT.

 

Aktivita III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy
a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

 

Aktivita III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření 21/ se speciálními vzdělávacími potřebami a 22/ žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

 

Aktivita III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce
s digitálními technologiemi.