O škole

Inspiruj a vzdělávej se

Název projektu: INSPIRUJ SE A VZDĚLEJ SE

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

reg. č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0004

Nositel projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Spolupracující školy:

- Střední škola technická Most Velebudice

- SŠ elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem

- SOŠ a SOU Podbořany

- Střední škola technická Varnsdorf

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.3 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Zprostředkující subjekt: Ústecký kraj

Název projektu: Inspiruj se a vzdělávej se

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.49/01.0004

Období realizace: 1. 1. 2012 – 30. 4. 2013

Vedoucí projektu: Mgr. Bc. Helena Všetečková

- rozšíření kvalifikace a zlepšení kompetencí učitelů předmětů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů v teoretickém vyučování na středních školách v ÚK v oborech stavebnictví (např. Instalatér), strojírenství (např. Mechanik strojů a zařízení, Strojírenská a elektrotechnická zařízení), elektrotechnika (např. Mechanik elektronik, Mechanik elektrotechnických zařízení) a telekomunikační technika (např. Informační technologie) a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce

Aktivita č.1

Seznámení pedagogů středních oborných škol s novinkami v oblasti technologií

Přehledná publikace, která bude obsahovat informace roztříděné do následujících sekcí:

 • Představení aktuálních trendů a technologiích ve výrobní sféře, roztříděné podle uvedených oborů:
 • Stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, telekomunikační techniky
 • Přehled novinek a trendů roztříděný podle výše uvedených oborů
 • Popis současného stavu na trhu práce v Ústeckém kraji se zaměřením na technické obory, včetně uvedení nejžádanějších profesí a požadavků na zájemce o tyto profese

Výstupem této klíčové aktivity bude také seznam firem, se kterými bude navázána užší spolupráce a které zajistí odborné exkurze

Aktivita č.2

Navázání spolupráce mezi školami a firemním sektorem

 • 8 exkurzí pedagogů odborných předmětů do firem, kde budou blíže seznámeni s konkrétním provozem, technologiemi, které jsou v současnosti využívány a novinkami, které se v daným firmách chystají
 • 10 workshopů s odborníky z praxe, kde bude pedagogům představen současné směřování vybraných oborů i technické a odborné požadavky na lidské zdroje ze strany zaměstnavatelů

Aktivita č.3

Rozvoj kompetencí a dovedností pedagogů odborných předmětů

 • Vzdělávací program sestávající z úvodní části a ze čtyř modulů:

1. Stavebnictví

2. Strojírenství

3. Elektrotechnika

4. Telekomunikační technika

Každý modul bude mít zhruba tuto strukturu:

 • Specifika oboru ve vztahu k výuce
 • Metody výuky včetně názorných příkladů
 • Přehled novinek v oboru a využití v praxi
 • Požadavky na absolventy vycházející z aktuální situace na trhu práce a požadavků firem
 • Zkušenosti s praktickým vzděláváním v zahraničí
 • Aktivita č.4
 • Seznámení pedagogů SOŠ se zahraničními novinkami v oboru a s příklady dobře fungující spolupráce mezi zahraničními odbornými školami a firmami
 • Realizace 4 zahraničních stáží
 •       Francie, Německo, Slovensko a Velká Británie
 • - při samotné stáži budou pedagogové nejprve seznámeni s chodem dané zahraniční školy poté jim bude představena spolupráce s podnikatelskými subjekty
 • - v rámci stáže se uskuteční exkurze do vybraného podniku, kde bude spolupráce názorně demonstrována

Přehled monitorovacích indikátorů

 • 2 nově vytvořené/inovované produkty
 • Publikace Aktuální trendy a přehled novinek v oboru
 • Vzdělávací program
 • 100 pedagogů , kteří se zúčastní:
 • Exkurzí
 • workshopů
 • Stáží
 • Proškolení ve Vzdělávacím programu
 • Předání novinek v oboru

Vedoucí praxí

Zapojení 10 pedagogů odborných předmětů na 11 měsíců na Dohodu o provedení práce

 • Účastní se odborných exkurzí ve firmách.
 • Zpracovávají zápisy a dokumentaci z exkurzí.
 • Zprostředkovávají získané poznatky dalším členům cílové skupiny.
 • Úzce spolupracují s koordinátorem stáží a výstupů projektu a podílí se na přípravě publikace o novinkách v oboru. 

Odborníci z praxe

Bude zapojeno 14 odborníků z praxe po dobu 14 měsíců na Dohodu o provedení práce

 • Připravují oborné exkurze pro pedagogy středních odborných škol do firem po organizační i obsahové stránce.
 • Zajišťují obsahovou náplň odborných workshopů ve školách, přednášejí na odborných workshopech.
 • Podílí se přípravě publikace o novinkách v technických oborech