O škole

Inovace ve stavebnictví

„Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/05.0010

Realizátor:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Projekt ,,Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“ dospěl ke svému závěru.

Projekt „Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“ reg. č.: CZ.1.07/3.2.06/05.0010, o jehož průběhu jsme Vás v uplynulých měsících pravidelně informovali, se v těchto dnech blíží ke svému závěru. Projekt se zaměřením na inovace profesních kvalifikací pro čtyři obory z oblasti stavebnictví byl realizován Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Roudnice nad Labem spolu s partnerem projektu SPVV Společností pro vzdělávání a výzkum, s.r.o.. Během realizace projektu vznikl vzdělávací program pro čtyři profesní kvalifikace: Stavební klempíř, Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Zedník, Zhotovitel zateplovacích systémů.
Všechny vzdělávací materiály jsou zapojeným účastníkům k dispozici prostřednictvím speciálně vytvořeného webového portálu ,,e-Learningu“ kvalifikace.sosasource.cz. Zapojení pracovníci ocenili možnost opakování jednotlivých inovovaných témat, což velmi napomohlo při získání schopností a dovedností. Závěrem pilotování vzdělávacího programu a pilotních dnů ještě dojde k testování účastníků. Účastníci před sebou mají jak e-learningový test z probíraných témat tak i ověření praktických dovedností, které budou spočívat ve zvládnutí manuálního úkolu, který jim bude přidělen. Velké množství zaměstnavatelů požaduje při výběru svých zaměstnanců plnou odbornou způsobilost. Primárním cílem tohoto projektu bylo inovovat profesní kvalifikace ve stavebních oborech a poskytnout zvýšení odborné kvalifikace pracovníkům.

1.7.2015 začalo období udržitelnosti projektu, inovované profesní kvalifikace budou autorizovány a nabízeny všem zájemcům z řad účastníků dalšího vzdělávání. V období od září 2015 do června 2016 proběhne vzdělávací cyklus všech inovovaných profesních kvalifikací (Stavební klempíř, Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Zedník, Zhotovitel zateplovacích systémů) a bude úspěšně podpořeno min. 20 účastníků dalšího vzdělávání.

V případě zájmu o některý ze vzdělávacích cyklů kontaktujte projektovou pracovnici Martinu Kaiserovou, e-mail: kaiserova.martina@seznam.cz; tel.: +420 778 481 299.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu pod názvem „Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“ registrovaný pod číslem CZ.1.07/3.2.06/05.0010. Partnerem projektu je společnost SPVV Společnost pro vzdělávání a výzkum s.r.o..

V minulém vydání článku, jsme vás informovali o realizaci projektu, který zahájila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem s názvem „Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“ reg. č.: CZ.1.07/3.2.06/05.0010.
V dnešním článku se dozvíte více o tom, v jaké fázi se projekt nyní nachází a co se v projektu připravuje na další období. V listopadu 2014 bylo zahájeno výběrové řízení pro přípravu vzdělávacího programu. Zadavatel projektu inovuje profesní kvalifikace pro 4 obory z oblasti stavebnictví: Stavební klempíř, Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Zedník, Zhotovitel zateplovacích systémů

Výsledkem bude inovovaný standard profesních kvalifikací, který bude lépe odpovídat potřebám zaměstnavatelů. Účastníci pilotáže si prohloubí svou odbornou způsobilost a zvýší svou uplatnitelnost na trhu práce. Tyto obory byly vybrány na základě průzkumu trhu práce a požadavků regionálních zaměstnavatelů. Pracovníci v těchto oborech jsou dle tohoto průzkumu ohroženi potenciální ztrátou odborné způsobilosti, vzhledem k rychlé modernizaci technologií a procesů v těchto oborech. Začátkem tohoto roku došlo k rozhodnutí o výběru dodavatele ke zpracování e-learningu, vč. grafického zpracování vzdělávacího materiálu. Dodavatel započal tvorbu e-learningové aplikace z dodaných vzdělávacích materiálů, která umožní účastníkům individuální vzdělávání v rámci dané profesní kvalifikace. Dalším výstupem naší práce je zahájené pilotování vzdělávacího programu formou kurzů pro cílové skupiny, kterými jsou pracovníci stavebních firem, jejichž pracovní náplň odpovídá jedné z vybraných profesních kvalifikací. Pilotování vzdělávacích modulů bude probíhat prezenční formou v rozsahu 3 kurzy (6-8 výukových hodin pro každý kurz) a e-learningového studia v období II.-VI. 2015.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu pod názvem „Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“ registrovaný pod číslem CZ.1.07/3.2.06/05.0010. Partnerem projektu je společnost SPVV Společnost pro vzdělávání a výzkum s.r.o..

Hlavním cílem projektu je inovace profesních kvalifikací v oborech Stavební klempíř, Zedník, Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace a Zhotovitel zateplovacích systémů. Tyto obory byly vybrány na základě průzkumu trhu a požadavků regionálních zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Situace na trhu práce vyžaduje poptávku po kvalifikovaných pracovnících ve výše zmíněných oborech.

U těchto oborů se jedná především o potenciální ztrátu odborné způsobilosti, jelikož související technologie se stále modernizují. Zapojení pracovníci jsou tedy ohroženi ztrátou odborné způsobilosti k výkonu výše zmíněných profesí, jelikož požadavky zaměstnavatelů se neustále zvyšují. Účastníci pilotáže budou mít možnost osobních konzultací s garanty jednotlivých oborů v rámci prezentačních kurzů.  Zapojení zástupci cílové skupiny budou motivováni dosažením vyšší odborné způsobilosti a tím se pochopitelně zvýší i jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.