O škole

EU peníze školám

Projekt EU peníze školám

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin.   

V rámci naší školy je projekt zaměřen na tvorbu digitálních učebních materiálů v odborných předmětech kontrola a měření, silniční vozidla, Stroje a zařízení, Technologie, Automobily, Dopravní prostředky, Elektrotechnika a ICT. Další oblastí, kterou se projekt zabývá, je zkvalitnění výuky cizích jazyků. Zde je zaměřen na tvorbu a využití digitálních učebních materiálů při výuce anglického a německého jazyka.