O škole

3D technologie ve výuce

UDRŽITELNOST PROJEKTU

V roce 2015 a 2016 probíhá udržitelnost projektu, kdy jsou podpořeny další žáci základních a středních škol. Žáci shlédnou 3D výukový film a pracují s pracovními listy. V roce 2016 dojde k inovaci pracovních listů a metodiky pro pedagogy.

V rámci udržitelnosti je používán nakoupený majetek jako 3D televizor, 3D přehrávač, vizualizér a aktivní 3D brýle. Součástí výuky dějepisu a zeměpisu a zhlédnutí 3D výukových filmů je používání drobného hmotného majetku jako fotoaparát, videokamera a diktafon.

Zapojené ZŠ:

ZŠ Straškov-Vodochody

3. ZŠ Most

2. ZŠ Roudnice nad Labem

1. ZŠ Roudnice nad Labem

ZŠ Školní, Štětí

Zapojené SŠ:

Střední škola technická Most

 

Název projektu: 3D technologie ve výuce

reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0047

Nositel projektu:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace        

Doba trvání projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo prioritní osy: 7.1

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název výzvy: Ústecký kraj - výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Cílem projektu je vzdělávání žáků základních a středních škol prostřednictvím vzdělávacího modulu s názvem "3D technologie ve výuce" jakožto netradičního prostředku vzdělávání. Součástí tohoto vzdělávacího modulu bude vytvoření dvou 3D filmů (se zaměřením na oblast Roudnicka a Mostecka), pracovních listů pro danou tématiku a metodiku pro pedagogy, jak s těmito prostředky vzdělávání pracovat.

Záměrem předkládaného projektu je vzdělávat žáky prostřednictvím propojení 3D technologií a předmětů zeměpisu a dějepisu. K tomuto účelu vytvoříme 3D filmy zaměřené na okolí, které jim je blízké (města a okolí, kde žijí) v průběhu změn z dějepisného hlediska.

Cílovými skupinami projektu jsou žáci ZŠ (400) a žáci střední školy (50), taktéž pak pedagogové základních škol (8) a pedagogové střední školy (2). Tyto zástupci CS budou v rámci projektu podpořeni několika typy podpor.

 

Aktivita č. 1 

Tvorba vzdělávacího modulu „3D technologie ve výuce“

- stavební základ celého projektu

Skládá se z:

  1. 2 filmů zpracovaných ve 3D technice
  2. 12 souborů pracovních listů
  3. 2 x metodika pro pedagogy

V rámci této aktivity bude pořízeno vybavení potřebné k realizaci výuky tohoto vzdělávacího modulu, které obdrží každá ze zapojených škol, konkrétně:

5x 3D televize

5x 3D přehrávač

5x 125 3D brýlí

5x Vizualizér

 

Aktivita č. 2

Zavedení vzdělávacího modulu do výuky, realizace vzdělávání, soutěž 

- v rámci této klíčové aktivity bude probíhat zavedení vzdělávacího modulu do výuky a realizace samotného vzdělávání prostřednictvím vzdělávacích prostředků /epizody 3D filmu, pracovní listy, využití vizualizérů, které dotvoří interaktivitu a dynamičnost výuky/. V závěru projektu pak bude uspořádána soutěž nabytých vědomostí v oblasti dějepisné a zeměpisné znalosti na Mostecku a Roudnicku. Soutěž proběhne v každém ročníku zapojených základních škol, každá třída vytvoří skupinu žáků a budou pracovat na společném úkolu, který se pak vyhodnotí. Fantazii se meze nekladou, žáci mohou zpracovat úkoly formou prezentace, videospotu, audiospotu, koláže, eseje, knihy apod. Pro tyto činnosti budou zakoupeny:

4x digitální videokamera

4x diktafon

4x digitální fotoaparát

 

Zapojené ZŠ:

ZŠ Straškov-Vodochody

3. ZŠ Most

2. ZŠ Roudnice nad Labem

1. ZŠ Roudnice nad Labem

ZŠ Školní, Štětí

ZŠ Stětí, Ostrovní

 

Zapojené SŠ:

Střední škola technická Most

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.