Pro uchazeče

Život ve škole

 

1. ročník

Adaptovat se na nové podmínky může být obtížné. Tým zkušených pedagogů a výchovní poradci ti budou hned v úvodu studia k dispozici. Pomalu si zvykneš na jiný styl práce, seznámíš se s prostředím školy i dílen odborného výcviku.

2. ročník

Tvé znalosti a dovednosti rychle rostou. Začínáš se seznamovat s prostory různých firem a institucí, chodíš na praxi a odborný výcvik. Pracuješ tedy naplno.

3. ročník

V učebních oborech se intenzivně připravuješ na závěrečné zkoušky. Přemýšlíš nad volbou své budoucí profese, uvažuješ o možnostech dalšího studia.

4. ročník

Blíží se maturitní zkouška, vybíráš si vysokou školu a plánuješ svou budoucnost. Příjemným zpestřením tohoto období je maturitní ples. Přemýšlíš o možnostech dalšího studia.

 

 

Prostředí odpovídající nárokům mladé generace

Moderně vybavené počítačové učebny, dataprojektory a interaktivní tabule, jazykové učebny, učebna pro výuku českého jazyka a literatury s knihovnou
speciálně upravené odborné učebny pro učební obory Automechanik, Karosář, Zedník, Instalatér, Kuchař-číšník a pro studijní obor Sociální činnost

 

odborné učebny

školní restaurace Primirest

posilovna, relaxační místnost

jazykové učebny

vlastní Domov mládeže, nově zrekonstruovaná tělocvična

počítačové učebny

knihovna – zdroj dalších informací

autoškola

workshopy se známými osobnostmi moderní české gastronomie (Jan Horký, František Kšána, Markéta Hrubešová, Helena Fléglová, Maškrtnica)

spolupráce s firmou Hyundai, BUGGYRA a Davidem Vršeckým