Pro uchazeče

Učební obory

Cukrář - NOVÉ

29-54-H/01
Délka studia
3
Zakončení studia Výuční list

Tříletý učební obor pro dívky i chlapce.

 

Odborná výuka bude probíhat v nově vybudované Kuchařské akademii se špičkovým technologickým vybavením ve spolupráci s významnými osobnostmi moderní české gastronomie.

 

Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance ve výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků.

Kuchař - číšník

65-51-H/01
Délka studia
3 roky
Zakončení studia Výuční list

Tříletý učební obor pro dívky a chlapce.

Odborná výuka probíhá v nově vybudované Kuchařské akademii s nejnovější moderní technologií ve spolupráci s významnými osobnostmi české gastronomie.

Absolvent najde uplatnění na pozici zaměstnance poskytující služby v gastronomických, stravovacích, potravinářských zařízeních nebo mohou vykonávat tyto činnosti v samostatném živnostenském režimu.

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01
Délka studia
3 roky
Zakončení studia Výuční list

Tříletý učební obor pro chlapce, který naše škola s úspěchem vyučuje více než 25 let.

Výuka je situována ve speciálně a moderně vybavených učebnách a nově zrekonstruované hale v areálu "Pracner", která je vybavena moderní diagnostickou technikou.

Během studia probíhá výuka k získání řidičského průkazu skupiny B, C.

Absolvent ovládá opravárenské a montážní práce na silničních a dopravních prostředcích, uplatní se v autodílnách, autoservisech nebo jako řidič z povolání.

Karosář

23-55-H/02
Délka studia
3 roky
Zakončení studia Výuční list

Tříletý učební obor pro chlapce.

Výuka probíhá v moderně vybavených dílnách pod dohledem zkušených učitelů odborného výcviku.

Během studia probíhá výuka k získání svářečského průkazu a řidičského průkazu skupiny B.

Absolvent je připraven na samostatnou práci v oboru, zvládá zámečnické a klempířské práce.

Široké uplatnění v autoservisech, ve výrobních a opravárenských podnicích.

Úspěšní absolventi se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium Provozní technika.

Instalatér

36-52-H/01
Délka studia
3 roky
Zakončení studia Výuční list

Tříletý učební obor pro chlapce.

Výuka probíhá ve speciálně vybavených učebnách a na speciálně vybaveném pracovišti, při konkrétních zakázkách pod vedením učitelů odborného výcviku.

Během studia probíhá výuka k získání svářečského průkazu.

Absolvent ovládá montáž a údržbu rozvodu kapalin, plynů a uplatnění nachází ve stavebních a opravárenských firmách nebo je připraven na zřízení vlastní živnosti.

 

Zedník

36-67-H/01
Délka studia
3 roky
Zakončení studia Výuční list

Tříletý učební obor pro chlapce.

Odborný výcvik probíhá na stavbách pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku.

Žáci se učí zednické práce spojené s novou výstavbou a stavebními rekonstrukcemi.

Absolvent snadno získá zaměstnání u stavebních firem, může si zřídit vlastní živnost.