Pro uchazeče

Maturitní a nástavbové studium

Provozní technika

23-43-L/51
Délka studia
2 roky
Zakončení studia Maturitní zkouška

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou, které předpokládá vyučení ve tříletém strojírenském oboru, jako je Mechanik opravář motorových vozidel, Zámečník, Karosář, Obráběč kovů, Instalatér popř. obsahově příbuzných oborech.

Po ukončení studia je absolvent připraven vykonávat pracovní činnost v průmyslu, službách i sféře soukromého podnikání.

Sociální činnost

75-41-M/01
Délka studia
4 roky
Zakončení studia Maturitní zkouška

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, zaměřené na pečovatelskou činnost.

Připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb.

Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, terénní pečovatelské službě neb jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy.

Zabezpečují styk klientů s institucemi a úřady, podporu potřeb postižených dětí a jejich rodin.

Po ukončení studia mají žáci možnost studovat na vyšších odborných a vysokých školách sociálního zaměření.