Pro studenty

Výchovné poradenství

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Feiglová
Mgr. Jana Kukalová
email: vychovniporadcisosasource@seznam.cz

 

Metodik prevence:

Ing. Jaroslava Reicheltová
email: reicheltova.j@sosasource.cz

Ing. Marek Blecha
blecha.m@sosasource.cz

ZÁKON č. 65/2017 Sb. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK  k nahlédnutí zde

 

Konzultační hodiny:      

úterý 8:00 - 14:00
čtvrtek 8:00 - 14:00
(po domluvě lze i mimo stanovenou dobu)