O škole

Školská rada

Zástupci zřizovatele:

MUDr. Dagmar Rauchová

Mgr. Zdenka Vachková
 

 

Zástupci pedagogického sboru:

Bc. Stanislav Kroupa
Ing. Pavel Zima

 

Zástupci žáků:
 

Petra Šebková

Tomáš Ullman

Dokumenty ke stažení