Úvod    >   O škole   >  

Školská rada

Školská rada

 

Zástupci zřizovatele:                             MUDr. Dagmar Rauchová

Mgr. Jiří Řezníček

 

Zástupci pedagogického sboru:            Mgr. Milena Černá

Mgr. Bc. Jiří Žifčák

 

Zástupci žáků:                                      Jana Holubová

Zdeněk Kuchař

 

 

Vyhlášení voleb

Jmenování volební komise

Výsledky voleb do Školské rady

 

instagram
×