Novinky

Článek na Eduzín

Další vážená návštěva na naší škole, jejímž výsledkem je průřezový s radostí čtený článek vedený formou rozhovoru na jedné straně ředitelkou školy, pedagogy a studenty školy a na druhé vzdělávacím online portálem EDUzín, jehož vydavatelem je Informační centrum o vzdělávání EDUin.

Zde si přečtěte článek