Úvod    >   Novinky    >  

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ČERVNA 2021

/1.6.2021/

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 31. května 2021 bylo vydáno:

  • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 6. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
    • Podmínky pro zpěv u vybraných oborů vzdělání. Je navýšen maximální možný počet přítomných žáků a studentů v místnosti z 6 na 30 v oborech, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, tj. některých oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol. Obecně je zpěv jako součást vzdělávání, s výjimkou uvedených oborů či studijních programů a s výjimkou mateřské školy, nadále zakázán.
  • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 6. 2021 (ZDE) se oproti současnosti mění takto:
    • Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou – tedy při samotném pořízení fotografie – sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku) (viz bod 3 mimořádného opatření). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že bylo zveřejněno stanovisko (ZDE) v návaznosti na výstupy z kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a debatu o ne/povinnosti ředitele školy vymáhat dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy