Úvod    >   Novinky    >  

úpravy přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek

/16.3.2021/

úpravy přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek

Aktuálně vydaná příslušná opatření obecné povahy (OOP) a další související dokumenty zaslané MŠMT .

 

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky v jarním (i v podzimním) termínu 2021.
Na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 (dále jen „opatření obecné povahy“, OOP) ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období vysvětluje v této metodice podrobněji všechny platné změny, které byly v modelu maturitní zkoušky již dříve upraveny, a doplňuje o nové úpravy, které souvisí s vydaným opatřením obecné povahy.

 

METODIKA K NOVÉMU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÉ UPRAVUJE MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020/2021

 

MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek.
Na základě vydaných opatření obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek představuje přehled platných změn včetně těch, které byly nově upraveny.

 

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
 

 

Ostatní platné dokumenty týkající se úpravy přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek naleznete na webu v příslušné sekci.

instagram
×
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy