Úvod    >   Novinky    >  

Informace pro zájemce o studium

/28.1.2021/

Informace pro zájemce o studium

 

Zájemci o studium doručí přihlášku ke studiu do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace do 1. března 2021.

Uchazeči o vzdělávání ve čtyřletých studijních oborech a nástavbovém studijním oboru v souladu s Opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku – centrálně zadávaný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky (CERMAT). Bude se konat školní přijímací zkouška všeobecných studijních předpokladů formou pohovoru.

Termín zkoušky stanovuji na 7. 4. 2021. Náhradní termín (nemoc, apod.)
na 21. 4. 2021. Pokud počet přihlášek do studijního oboru bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru, přijímací zkouška se nekoná. Informaci o zrušení přijímací zkoušky obdrží uchazeč do 8. března 2021. Podrobnosti k přijímání uchazečů najdete v rubrice Přijímací řízení na těchto webových stránkách.

 

Formulář přihlášky ke studiu - denní studium

Formulář přihlášky ke studiu - nástavbové studium

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy