Úvod    >   Novinky    >  

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

/13.10.2020/

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

 

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

-        provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

-        škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
-        škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
-        praktických škol jednoletých a dvouletých,

Nově tedy včetně praktické výuky i žáků plnících povinnou školní docházku.

Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

 

PRINCIPY DISTANČNÍ VÝUKY

- distanční výuka je pro žáky povinná, žáci a vyučující se jí účastní v době vyučování dle platného rovrhu (více informací v předchozích zprávách), v uvedeném období platí zákaz individuálních konzultací

- žákům, kteří nemají k dispozici potřebnou techniku nebo internetové připojení, bude po telefonickém kontaktu (+420 774 707 457) probíhat předávání tištěných podkladů 1x týdně, vždy v pátek, v době od 8 - 10 hodin na recepci školy

- hodnocení z období distančního vzdělávání bude plně započítáno do výsledného hodnocení za pololetí

- neúčast na výuce z období distančního vzdělávání bude plně započítána do celkové absence za pololetí

MŠMT prodloužilo o 2 dny podzimní prázdniny, které nově budou trvat ve dnech 26. - 30. 10. 2020.

 

Se všemi žáky ve škole se snad budeme moci osobně setkat nejdříve v pondělí 2. 11. 2020, již se na tuto dobu těšíme.

instagram
×
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy