Úvod    >   Novinky    >  

Informace výchovných poradců pro zákonné zástupce žáků s SPU, SVP

/6.10.2020/

Informace výchovných poradců pro zákonné zástupce žáků s SPU, SVP

 

Zákonní zástupci a jejich děti mají možnost v době distanční výuky využít konzultací s výchovnými poradci (po předchozí telefonické domluvě tel.: 773480696, 723741533).

Žákům se SVP mohou být zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální učební pomůcky, jež má daný jednotlivec uvedené v doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Mgr. Jana Feiglová, Mgr. Jana Kukalová

instagram
×
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy