Úvod    >   Novinky    >  

Důležité upozornění k přijímacím zkouškám

/2.6.2020/

Důležité upozornění k přijímacím zkouškám


V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.
 

Upozorňujeme, že všichni uchazeči jsou nezletilí a čestné prohlášení musí podepsat zákonný zástupce. Pokud tedy žák přijde k přijímací zkoušce sám (přichází v úvahu spíše u uchazečů o čtyřleté studium) a nebude mít vyplněné čestné prohlášení, neexistuje žádná možnost dodání tohoto prohlášení před přijímací zkouškou.

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si můžete stáhnout zde nebo bude k vyzvednutí na recepci školy v čase od 8:00 - 14:00.

instagram
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem
Neklanova 1806, 41301 Roudnice nad Labem
Zajímavosti Zobrazit na mapě sos.roudnice@sosasource.cz 416 831 555