Úvod    >   Novinky    >  

Maturita ve školním roce 2019/2020

/14.5.2020/

Maturita ve školním roce 2019/2020

 

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 

Kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období 2020

Tisková zpráva MŠMT: Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek

 

Termíny praktických maturitních zkoušek:

 

  • jarní termín                       Provozní technika          25. – 26. 5. 2020

 

Termíny písemných maturitních zkoušek společné části:

 

  • písemná práce                  Český jazyk a literatura                 zrušena MŠMT

 Anglický jazyk                                zrušena MŠMT

 

  • didaktické testy               pondělí 1. 6. 2020            8:00       Matematika

13:00       Anglický jazyk

                                                              

                                                    úterý 2. 6. 2020                8:00       Český jazyk a literatura

 

                                                                                             13:00      Německý jazyk

 

Termíny ústních maturitních zkoušek společné a profilové části:

 

  • jarní termín                          Provozní technika           9. – 10. 6. 2020

    Sociální činnost               9. – 11. 6. 2020

    Dopravní prostředky      11. – 12. 6. 2020

 

Případné zkoušky v podzimním období budou stanoveny od 7. září 2020.

 

odkazy:

Obecné schéma důležitých termínů maturitní zkoušky

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

 

Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky, přihlášku podá ředitelce školy do pondělí 2. 12. 2019 pro jarní období a do 25. 6. 2020 pro podzimní období:

 

  1. z českého jazyka a literatury (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí)

 

  1. z cizího jazyka – angličtina, němčina (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí), nebo z matematiky (pouze didaktický test).

 

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná obě povinné zkoušky.

Nabídka nepovinných předmětů ve společné části maturitní zkoušky bude obsahovat pouze předměty cizí jazyk (vyučované ve škole) a matematiku.

 

V profilové části (§ 79ŠZ) jsou povinné 2 – 3 zkoušky.

 

instagram
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem
Neklanova 1806, 41301 Roudnice nad Labem
Zajímavosti Zobrazit na mapě sos.roudnice@sosasource.cz 416 831 555