Úvod    >   Novinky    >  

Aktuální informace k provozu školy

/17.3.2020/

Aktuální informace k provozu školy

 

Vážení žáci, rodiče,

dovoluji si vás seznámit s organizací chodu školy po dobu mimořádných opatření:

 1. Informace k provozu školy
 • Na základě opatření vyhlášených vládou ČR je provoz budov školy omezen od 17. 3. 2020 do 24. 3. 2020. Přístup do budovy je pouze v čase od 7 do 12 hodin.
 • Pohyb po škole je žákům, studentům a veřejnosti zakázán.
 • Vyzývám všechny, aby se ve škole zdržovali jen na nezbytně nutnou dobu, aby byli chráněni ústenkou či rouškou a nekontaktovali se s pracovníky školy.
 • Další informace budou zveřejněny na základě vývoje dané situace.
 1. Výuka
 • Výuka probíhá dále pomocí e-learningu s využitím BAKALÁŘE, e-mailu, WhatsApp, Skype.
 • S žáky se pedagogové pomocí aplikace BAKALÁŘ propojí přesně dle současného rozvrhu alespoň jednou za týden na konzultaci k učivu.
 • Snažíme se žáky přivést k větší zodpovědnosti za naučenou látku, teď je to na nich a my jim v tom pomáháme.
 • Využijme současnou situaci jako výzvu naučit se něco nového, umět si poradit s moderní formou vzdělávání a dát ICT technologiím zelenou.
 1. Upozornění pro žáky 1. – 3. ročníků SOŠ
 • Původní termín pro uzavření klasifikace v náhradním termínu za 1. pololetí stanovený na 27. března 2020 se posouvá do 30. dubna 2020 s ohledem na vývoj aktuální situace a mimořádného opatření MZČR s uzavřením škol. V této souvislosti kontaktujte vyučující předmětů, z nichž jste neklasifikování, prostřednictvím e-mailu.

            Informace pro maturitní ročníky

 • Termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl platí do 27. března 2020. Seznam ve vytištěné (a vámi podepsané) podobě odevzdáte prostřednictvím schránky nebo zašlete poštou.
 • Vlastní seznam před odevzdáním zkonzultujte se svým vyučujícím českého jazyka a literatury (odevzdávat budete jen finální podobu schváleného seznamu vyučujícím). Podpis seznamu vyučujícím zajistí škola
 • V případě, že potřebujete potvrdit přihlášku na VŠ – je to možné prostřednictvím schránek (potvrzenou přihlášku si můžete vyzvednout vždy následující den v čase od 7 od 12 hodin.

            Odevzdání maturitních prací – informace pro třídy SP4, DP4

 • Termín pro odevzdání maturitní práce (31. března 2020) zůstane zachován. Svou maturitní práci zašlete na e-mail své třídní učitelce v elektronické podobě. Třídní učitelka ji dále předá vašemu vedoucímu a oponentovi.
 • Po pominutí mimořádného opatření MZČR a zahájení standardní výuky maturitní práci odevzdáte svázanou podle stanovených kritérií v metodických pokynech pro maturitní práce.
 1. Odkazy na doprovodné materiály pro online výuku:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-novy-web-pro-podporu-vzdelavani-na-dalku

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Přeji všem hodně sil, pozitivní energie, hodně zdraví a já věřím, že společně to zvládneme

 

Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy