Úvod    >   Novinky    >  

Výsledky 3.kola přijímacího řízení

/28.6.2019/

Výsledky 3.kola přijímacího řízení

 

V Roudnici n. L. dne 28. 6. 2019

 

Ředitelka školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 takto:

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy