Úvod    >   Novinky    >  

Kritéria a počty přijímaných uchazečů ve 3.kole PŘ

/7.6.2019/

Kritéria a počty přijímaných uchazečů ve 3.kole PŘ

 

 

KRITÉRIA 3. KOLA PŘ

 

Přijímání přihlášek do 18. června 2019

Výsledky budou zveřejněny 28. června 2019

 

V Roudnici n. L., dne 7. 6. 2019

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Všetečkovou, Ph.D., podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. f), ust.  § 59, ust. § 60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů, v souladu  s  vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

 

 

Čtyřletý studijní obor s maturitou

Kód oboru

Počet přijímaných žáků do oboru pro 3. kolo

Sociální činnost

75-41-M/01

10

 

Nástavbový stud. obor s maturitou

Provozní technika

23-43-L/51

2

 

Tříleté učební obory

Obráběč kovů

23-56-H/01

8

Instalatér

36-52-H/01

2

Kuchař - číšník

65-51-H/01

5

Zedník

36-67-H/01

2

Pečovatelské služby

75-41-E/01

2

 

instagram
×
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy