Úvod    >   Novinky    >  

Kritéria a počty přijímaných uchazečů ve 2.kole PŘ

/10.5.2019/

Kritéria a počty přijímaných uchazečů ve 2.kole PŘ

 

KRITÉRIA 2. KOLA PŘ

 

 

Přijímání přihlášek do 20. května 2019

 

Výsledky budou zveřejněny 30. května 2019

 

 

V Roudnici n. L., dne 10. 5. 2019

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Všetečkovou, Ph.D., podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. f), ust.  § 59, ust. § 60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném  vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů, v souladu s  vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

 

Čtyřletý studijní obor s maturitou

 

Kód oboru

Počet přijímaných žáků do oboru pro 2. kolo

Sociální činnost

75-41-M/01

10

Nástavbový stud. obor s maturitou

 

Provozní technika

23-43-L/51

4

Tříleté učební obory

 

Obráběč kovů

23-56-H/01

8

Instalatér

36-52-H/01

2

Kuchař - číšník

65-51-H/01

5

Zedník

36-67-H/01

4

Pečovatelské služby

75-41-E/01

2

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy