Úvod    >   Novinky    >  

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

/31.8.2018/

Výsledky 4. kola přijímacího řízení


 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

 Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

 Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

 

Telefon:  416 831 555, 774 707 457

E-mail:  sos.roudnice@seznam.cz  www stránky: http://www.sosasource.cz

 

V Roudnici n. L. dne 31. 8. 2018

 

Výsledky přijímacího řízení – 4. kolo

            Ředitelka školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 takto:

 

 Kód*   
 
   223  
   přijat  
  224
  přijat  
  225
  přijat
  226
  přijat
  227
  přijat
  228
  přijat
  229
  přijat
  230
  přijat

 

( * Kód žáka z výsledků přijímacího řízení souhlasí s kódem uvedeným v dopise o Zahájení přijímacího řízení)

 

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy