Úvod    >   Novinky    >  

Výstava Vzdělávání 2016

/20.10.2016/

Výstava Vzdělávání 2016

Dne 12.10.2016 se od 9.00 do 16.00 hodin uskutečnila v Masarykově kulturním domě v Mělníku prezentační výstava středních škol Vzdělávání 2016.

Žáci základních škol stojí před důležitým rozhodnutím, kam budou směřovat svůj příští život, proto je čas začít se intenzivně zabývat výběrem střední školy. 
Žáci musí zvážit svá přání a zájmy, ale i předpoklady k dalšímu studiu. Důležitým aspektem je také další uplatnitelnost oboru na trhu práce. Pro mnoho žáků a jejich rodiče může být toto rozhodování velmi náročné. Nejistota mnohdy pramení z nedostatku kvalitních a podrobných informací.
Pro zájemce o studium na středních školách je tato akce skvělou příležitostí utvořit si ucelený přehled o nabídce oborů v našem okolí a dozvědět se přímo od zástupců škol užitečné a podrobné informace o studiu i perspektivách následného uplatnění na trhu práce. Informace zde naleznou nejen žáci, kteří volí obor středního vzdělání, ale všichni další, kteří se chtějí dále vzdělávat, doplnit si znalosti a dovednosti či získat zcela novou kvalifikaci. 
Výstavu zajišťuje Krajská hospodářská komora Střední Čechy s přispěním města Mělníka. Po celou dobu akce budou přítomni odborní pracovníci Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště Mělník, se kterými budou moci zájemci konzultovat problémy související s rozhodováním o dalším studiu.

 

instagram
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem
Neklanova 1806, 41301 Roudnice nad Labem
Zajímavosti Zobrazit na mapě sos.roudnice@sosasource.cz 416 831 555