Úvod    >  

Přijímací řízení pro šk.rok 2021/2022

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů do všech oborů středního vzdělávání bude v souladu
s platnými opatřeními obecné povahy, vydaných MŠMT k přijímacímu řízení, zveřejněn ve středu 19. května 2021.

Formulář přihlášky ke studiu - denní studium

Formulář přihlášky ke studiu - nástavbové studium

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Platné znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3

instagram
×
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy