Úvod    >  

Přijímací řízení pro šk.rok 2018/2019

 


4. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Výsledky přijímacího řízení – 4. kolo


 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

 Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

 Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

 

Telefon:  416 831 555, 774 707 457

E-mail:  sos.roudnice@seznam.cz  www stránky: http://www.sosasource.cz

 

V Roudnici n. L. dne 31. 8. 2018

 

Výsledky přijímacího řízení – 4. kolo

            Ředitelka školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 takto:

 
Kód*   
 
   223  
   přijat  
  224
  přijat  
  225
  přijat
  226
  přijat
  227
  přijat
  228
  přijat
  229
  přijat
  230
  přijat

 

( * Kód žáka z výsledků přijímacího řízení souhlasí s kódem uvedeným v dopise o Zahájení přijímacího řízení)

 


3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Výsledky přijímacího řízení – 3. kolo

Kritéria 3. kola přijímacího řízení:


Počty přijímaných uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení:

Vzor přihlášky ke stažení:         - studium na střední škole

 - nástavbové studium

 


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Kritéria 2. kola přijímacího řízení:

Vzor přihlášky ke stažení:         - studium na střední škole

- nástavbové studium

 

Počty přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení:

 


1. KOLO PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Výsledky 1. kola příjímacího řízení

​- maturitní obory

- učební obory 

Organizace jednotné přijímací zkoušky

 

Podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky jsou součástí níže uvedených dokumentů ke stažení.

 

K jednotným přijímacím zkouškám vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a MŠMT sadu informačních a podpůrných materiálů pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou.

Centrum upozorňuje, že neručí za věcnou ani formální správnost informačních materiálů a různých podpůrných aktivit, včetně různých přípravných testů, konaných jinými, převážně soukromými subjekty. K získání relevantních informací se proto prosím obracejte na oficiální informační zdroje:

 

 

Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou součástí tzv. Bližších podrobností k organizaci jednotné přijímací zkoušky a jsou ke stažení na www.cermat.cz.

Maximální počet dosažitelných bodů je v obou testech 50 bodů.


Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je pak možné navštívit webové stránky Centra na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací zkouška – Testová zadání k procvičení k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování organizace přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy

 


Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SOŠ

     Pro žáky základních škol nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy

·         z českého jazyka a matematiky

·         zkoušku nanečisto

·         zdarma

 

Termíny:

 

MATEMATIKA

Ing. Viktorija  DOUŠOVÁ

Učebna č. 204 (1.patro)

ČESKÝ  JAZYK

Mgr. Jana  KUKALOVÁ

Učebna č. 204 (1.patro)

Datum

Čas

Datum

Čas

Pátek – 23.2.2018

12.oo – 13.4o hod.

Středa – 28.2.2018

12.5o – 14.25 hod.

Pátek  – 2.3.2018

12.oo – 13.4o hod.

Středa  – 7.3.2018

12.5o – 14.25 hod.

Pátek  – 9.3.2018

12.oo – 13.4o hod.

Středa – 14.3.2018

12.5o – 14.25 hod.

Pátek – 16.3.2018

12.oo – 13.4o hod.

Středa – 21.3.2018

12.5o – 14.25 hod.

Pátek – 23.3.2018

12.oo – 13.4o hod.

Středa – 28.3.2018

12.5o – 14.25 hod.

Pátek –   6.4.2018

12.oo – 13.4o hod.

Středa – 4.4.2018

12.5o – 14.25 hod.


Zkoušky nanečisto - přípravný kurz je zakončen písemnými testy z českého jazyka a matematiky, které svojí strukturou i typem otázek odpovídají jednotným přijímacím zkouškám.

Při testu si účastníci kurzů vyzkouší, co je čeká u přijímacích zkoušek, a to včetně vyplnění zápisových archů. Obsahově testy vycházejí z rozsahu látky, která byla procvičena během kurzu. Jedná se o zkrácenou variantu testů, test z každého předmětu je sestaven pro časový limit jedné vyučovací hodiny.


Kurzy se konají v budově školy (Roudnice nad Labem, Neklanova 1806), bližší informace k dispozici na telefonních číslech 416 831 555, 774 707 457 nebo na emailové adrese sos.roudnice@seznam.cz.

Účastnit se lze všech termínů obou předmětů nebo pouze vybraných dnů dle možností každého žáka.

Účast žáků základních škol je dobrovolná a bezplatná.

.


 

×