Kalendář akcí

Distanční výuka

V rámci projektu „Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách“ vyhlášeným MŠMT ČR bude v termínu: 19. 12. – 22.12. 2022 probíhat distanční výuka pro třídy: Teoretické vyučování: Sociální činnost – 1., 2., 3. ročník Provozní technika – 1. ročník (PT1A, PT1B) Mechanik opravář motorových vozidel – 1., 2. ročník Kuchař – číšník – 1. ročník Pečovatelské služby – 2. ročník – 3. ročník (pouze pondělí) Odborný výcvik: Kuchař – číšník – 2.,3. ročník Pečovatelské služby – 1. ročník – 3. ročník (úterý - středa) Třídy neuvedené na rozpisu se vzdělávají podle běžného rozvrhu. Žáci, zákonní zástupci žáků, kteří neudělili souhlas se zapojením dítěte do projektu „Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách“, budou zařazeni do běžné výuky.