Úvod    >   Studium   >  

Učební obory

65-51-H/01 Kuchař - číšník    !!! NOVĚ OTEVŘENÝ UČEBNÍ OBOR OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 !!!

Tříletý učební obor pro dívky a chlapce.

Odborná výuka bude probíhat v nově vybudované Kuchařské akademii s nejnovější moderní technologií ve spolupráci s významnými osobnostmi české gastronomie.

Absolvent najde uplatnění na pozici zaměstnance poskytující služby v gastronomických, stravovacích, potravinářských zařízeních nebo mohou vykonávat tyto činnosti v samostatném živnostenském režimu.

•••

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Tříletý učební obor pro chlapce, který naše škola s úspěchem vyučuje více než 25 let.

Výuka je situávána ve speciálně a moderně vybavených učebnách a nově zrekonstruované hale v areálu "Pracner", která je vybavena moderní diagnostickou technikou.

Během studia probíhá výuka k získání řidičského průkazu skupiny B, C.

Absolvent ovládá opravárenské a montážní práce na silničních a dopravních prostředcích, uplatní se v autodílnách, autoservisech nebo jako řidič z povolání.

•••

23-55-H/02 Karosář

Tříletý učební obor pro chlapce.

Výuka probíhá v moderně vybavených dílnách pod dohledem zkušených učitelů odborného výcviku.

Během studia probíhá výuka k získání svářečského průkazu a řidičského průkazu skupiny B.

Absolvent je připraven na samostatnou práci v oboru, zvládá zámečnické a klempířské práce.

Široké uplatnění v autoservisech, ve výrobních a opravárenských podnicích.

Úspěšní absolventi se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium Provozní technika.

•••

23-56-H/01 Obráběč kovů

Tříletý učební obor pro chlapce zaměřený na univerzální obrábění.

Žáci pracují v obráběcí hale v objektu "Pracner" na CNC strojích.

Učební obor připravuje žáky zejména pro dělnická povolání.

Absolvent je připraven vykonávat soustružnické, frézařské a brusičské práce v různých výrobních podnicích.

O absolventy v oboru je velký zájem ze strany velkých i malých strojírenských podniků.

Obor je součástí Motivačního programu Ústeckého kraje.

•••

36-67-H/01 Zedník

Tříletý učební obor pro chlapce.

Odborný výcvik probíhá na stavbách pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku.

Žáci se učí zednické práce spojené s novou výstavbou a stavebními rekonstrukcemi.

Absolvent snadno získá zaměstnání u stavebních firem, může si zřídit vlastní živnost.

Obor je součástí Motivačního programu Ústeckého kraje.

•••

36-67-E/01 Zednické práce

Tříletý učební obor pro chlapce.

Výuka probíhá na stavbách pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku.

Absolvent zná provoz na stavbách, ovládá stavební a zednické práce, nachází uplatnění jako zedník.

•••

36-52-H/01 Instalatér

Tříletý učební obor pro chlapce.

Výuka probíhá ve speciálně vybavených učebnách a na speciálně vybaveném pracovišti, při konkrétních zakázkách pod vedením učitelů odborného výcviku.

Během studia probíhá výuka k získání svářečského průkazu.

Absolvent ovládá montáž a údržbu rozvodu kapalin, plynů a uplatnění nachází ve stavebních a opravárenských firmách nebo je připraven na zřízení vlastní živnosti.

Obor je součástí Motivačního programu Ústeckého kraje.

•••

75-41-E/01 Pečovatelské služby

Tříletý učební obor pro dívky a chlapce zaměřený na provozní práce.

Výuka probíhá ve specializovaném pracovišti a na smluvních pracovištích (nemocnice, domovy důchodců, prádelny).

Absolventi umí zpracovat a upravovat prádlo, ovládají šicí stroje, pračku, mandl, umí pečovat o nemocné a staré lidi.

Uplatnění nacházejí v nemocnicích, domovech důchodců, domovech s pečovatelskou službou, prádelnách, ale i v podnicích hromadného stravování.

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy