Úvod    >   Studium   >  

Maturitní zkoušky

 

Maturita ve školním roce 2021/2022

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Termíny praktických maturitních zkoušek:

 

Termíny písemných maturitních zkoušek společné části:

 Anglický jazyk                               4.4.2022

               ANGLICKÝ JAZYK 2. 5. 2022  od 13:00                     

   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  3. 5. 2022  od 8:00                        

 

Termíny ústních maturitních zkoušek společné a profilové části: 

   Sociální činnost           23. - 24. 5. 2022

 

 

Složení maturitních komisí

 

Podzimní zkušební období

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech bude upřesněno.

Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  bude upřesněno.

 

 

 

PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2021/2022

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Sociální činnost šk.rok 2021/2022

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Provozní technika šk.rok 2021/2022

SEZNAM MATURITNÍCH PRACÍ

Seznam maturitních prací pro šk.rok 2021/2022 studijního oboru Sociální péče

 

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

Seznam literárních děl pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce pro školní rok 2021/2022

SEZNAM MATURITNÍCH TÉMAT - ANGLICKÝ JAZYK - ŠKOLNÍ ČÁST

Seznam maturitních témat Anglický jazyk - školní část 

 

Důležité dokumenty

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy