Úvod    >   Studium   >  

Maturitní obory

23-45-M/01   Dopravní prostředky

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, zaměřené na provoz a údržbu vozidel, vhodné především pro chlapce.

Žáci mají rozšířenou výuku počítačů a kromě tvorby prezentací a vlastních webových stránek se učí pracovat s programem AUTOCAD 2002 (2D) a AUTODESK INVENTOR professional (3D).

Odborná praxe je zařazena od 2. ročníku a probíhá v nově zrekonstruované hale v areálu „Pracner“.

Během studia probíhá výuka k získání řidičského průkazu skupiny B, C.

Absolventi jsou připraveni na zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy technického směru nebo vyšší odborné školy podobného zaměření.

Při vstupu do praxe jsou schopni zvládnout střední i vyšší řídící funkce v podnicích zabývajících se provozem a údržbou vozidel.

•••

75-41-M/01   Sociální činnost

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, zaměřené na pečovatelskou činnost.

Připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb.

Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, terénní pečovatelské službě neb jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy.

Zabezpečují styk klientů s institucemi a úřady, podporu potřeb postižených dětí a jejich rodin.

Po ukončení studia mají žáci možnost studovat na vyšších odborných a vysokých školách sociálního zaměření.

...

Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol.

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy