Úvod    >   Studium   >  

Maturitní obory

75-41-M/01   Sociální činnost

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, zaměřené na pečovatelskou činnost.

Připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb.

Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, terénní pečovatelské službě neb jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy.

Zabezpečují styk klientů s institucemi a úřady, podporu potřeb postižených dětí a jejich rodin.

Po ukončení studia mají žáci možnost studovat na vyšších odborných a vysokých školách sociálního zaměření.

...

Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol.

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy