Úvod    >   Projekty   >  

Inovace ve strojírenství

„Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/05.0009

Realizátor:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace ukončuje realizaci projektu pod názvem „Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech“ registrovaný pod číslem CZ.1.07/3.2.06/05.0009.

V měsíci červnu došlo k ukončení všech aktivit projektu, proběhlo pilotního ověření všech inovovaných vzdělávacích materiálů upravených o připomínky ověřovatele výukových materiálů k profesní kvalifikaci „Servisní pracovník u zákazníka, Klempíř strojní, Zámečník a Základní kovoobráběčské práce“ Realizace proběhla ve 3 prezenčních kurzech (každý kurz trval 6 hodin) vedených odborným garantem v termínech: Servisní pracovník u zákazníka 28.4.2015, 26.5.2015 a 9.6.2015, Klempíř strojní 23.4.2015, 14.5.2015 a 2.6.2015, Zámečník 19.2.2015, 5.3.2015 a 2.4.2015, Základní kovoobráběčské práce 24.2.2015, 17.3.2015 a 7.4.2015.

Bylo úspěšně podpořeno 20 účastníků, kteří úspěšně složili závěrečný test ne e-learningu, aktivně se účastnili 3 prezenčních kurzů a úspěšně zvládli úkol přidělený odborným garantem.

Dále byla vytvořena e-learningová aplikacehttp://kvalifikace.sosasource.cz/  , která umožňuje všem registrovaným účastníkům individuální distanční vzdělávání v rámci dané profese. Součástí je i naplnění aplikace finálními inovovanými vzdělávacími materiály.

1.7.2015 začalo období udržitelnosti projektu, inovované profesní kvalifikace budou autorizovány a nabízeny všem zájemcům z řad účastníků dalšího vzdělávání. V období od září 2015 do června 2016 proběhne vzdělávací cyklus všech inovovaných profesních kvalifikací (Servisní pracovník u zákazníky, Klempíř strojní, Zámečník a Základní kovoobráběčské práce) a bude úspěšně podpořeno min. 20 účastníků dalšího vzdělávání.

V případě zájmu o některý ze vzdělávacích cyklů kontaktujte projektovou pracovnici Martinu Kaiserovou, e-mail: kaiserova.martina@seznam.cz; tel.: +420 778 481 299.

 

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.

 V měsíci únoru došlo k zahájení pilotního ověření u Zámečníka a Základních kovoobráběčských prací s účastí 5 zástupci cílové skupiny. V úvodu pilotního ověření proběhlo představení účastníků, odborného garanta a ověřovatele, dále byli účastníci seznámeni s průběhem pilotního kurzu, s časovým harmonogramem a plánem oblastí. Účastníkům byl představen projekt, jeho financování a publicita projektu.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.

 


 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu pod názvem „Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech“ registrovaný pod číslem CZ.1.07/3.2.06/05.0009.

Hlavním cílem projektu je inovace profesních kvalifikací v oborech Servisní pracovník u zákazníka, Klempíř strojní, Zámečník, Základní kovoobráběčské práce. Tyto obory byly vybrány na základě průzkumu trhu a požadavků regionálních zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Situace na trhu práce vyžaduje poptávku po kvalifikovaných pracovnících ve výše zmíněných oborech.

U těchto oborů se jedná především o potenciální ztrátu odborné způsobilosti, jelikož související technologie se stále modernizují. Zapojení pracovníci jsou tedy ohroženi ztrátou odborné způsobilosti k výkonu výše zmíněných profesí, jelikož požadavky zaměstnavatelů se neustále zvyšují. Účastníci pilotáže budou mít možnost osobních konzultací s garanty jednotlivých oborů v rámci prezentačních kurzů.  Zapojení zástupci cílové skupiny budou motivováni dosažením vyšší odborné způsobilosti a tím se pochopitelně zvýší i jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.

 

Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech

Realizátor:         Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

 

Hlavním cílem projektu je inovace profesních kvalifikací v oborech:

 • Servisní pracovník u zákazníka
 • Klempíř strojní
 • Zámečník
 • Základní kovoobráběčské práce

Tyto obory byly vybrány na základě průzkumu trhu a požadavků regionálních zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Situace na trhu práce vyžaduje poptávku po kvalifikovaných pracovnících ve výše zmíněných oborech.

U těchto oborů se jedná především o potenciální ztrátu odborné způsobilosti, jelikož související technologie se stále modernizují. Zapojení pracovníci jsou tedy ohroženi ztrátou odborné způsobilosti k výkonu výše zmíněných profesí, jelikož požadavky zaměstnavatelů se neustále zvyšují.

Účastníci pilotáže budou mít možnost osobních konzultací s garanty jednotlivých oborů v rámci prezentačních kurzů.  Zapojení zástupci cílové skupiny budou motivováni dosažením vyšší odborné způsobilosti a tím se pochopitelně zvýší i jejich uplatnitelnost na trhu práce.

 

Pilotáž - obor Servisní pracovník u zákazníka

V této fázi proběhne pilotáž vzdělávacího programu pro kvalifikaci "Servisní pracovník u zákazníka". Vzdělávací program bude vycházet z osnovy v souladu s Národní soustavu kvalifikací (NSK), přičemž největší důraz bude kladen na INOVOVANÝ, resp. nově zařazený vzdělávací materiál.

INOVACE v rámci kvalifikace "Servisní pracovník u zákazníka" se promítne v následujících tématech.

1. ODBORNÉ KOMPETENCE

a) příjem vozidla, objednávka opravy vozidla

b) provedení diagnostiky, předběžné nacenění opravy

c) nabídka odborné údržby vozidla

d) vrácení opraveného vozidla zákazníkovi

Pilotáž proběhne formou samostudia prostřednictvím e-learningu. Výhodou této formy pro CS je možnost "studia při práci". Předpokládaná časová náročnost je cca 50 hodin. Účastníkům pilotáže bude na e-learningu k dispozici odborný garant jako konzultant, resp. poradce.

Součástí pilotáže bude také série prezenčních kurzů v prostorách žadatele (kompletně na náklady žadatele). Předpokládáme realizaci 3 kurzů v rozsahu 4-6 hodin. Na těchto kurzech budou názorně prakticky demonstrována některá odborná témata z e-learningu. Kurzy povede odborný garant.

Ověření znalostí CS proběhne ve 2 rovinách:

 1. teoretické znalosti - prostřednictvím e-learningu (test)
 2. praktické dovednosti - v závěru prezenčních kurzů

Počet účastníků pilotáže je min. 5 osob pro tuto profesní kvalifikaci.

V rámci pilotáže se zapojí také ověřovatel výukových materiálů. Bude se jednat o odborníka z praxe. Ověřovatel bude připomínkovat vytvořený vzdělávací materiál z hlediska jeho praktické relevantnosti a proces vzdělávání CS z hlediska jeho efektivnosti (účast na prezenčních kurzech). Na základě jeho průběžných připomínek bude odborný garant vzdělávací materiál průběžně upravovat.

 

Pilotáž - obor Klempíř strojní

V této fázi proběhne pilotáž vzdělávacího programu pro kvalifikaci "Klempíř strojní". Vzdělávací program bude vycházet z osnovy v souladu s Národní soustavu kvalifikací (NSK), přičemž největší důraz bude kladen na INOVOVANÝ, resp. nově zařazený vzdělávací materiál.

INOVACE v rámci kvalifikace "Klempíř strojní" se promítne v následujících tématech.

1. OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH STROJŮ

 1. ohraňovací lisy a vystřihovačky, základní jednoduché pracovní operace

1. EKONOMIKA A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 1. finanční náročnost výroby, resp. cena jednoho výrobku (dle aktuálních cen materiálu, energií a vykonané práce)
 2. nakládání s odpady dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Pilotáž proběhne formou samostudia prostřednictvím e-learningu. Výhodou této formy pro CS je možnost "studia při práci". Předpokládaná časová náročnost je cca 50 hodin. Účastníkům pilotáže bude na e-learningu k dispozici odborný garant jako konzultant, resp. poradce.

Součástí pilotáže bude také série prezenčních kurzů v prostorách žadatele (kompletně na náklady žadatele). Předpokládáme realizaci 3 kurzů v rozsahu 4-6 hodin. Na těchto kurzech budou názorně prakticky demonstrována některá odborná témata z e-learningu. Kurzy povede odborný garant.

Ověření znalostí CS proběhne ve 2 rovinách:

 1. teoretické znalosti - prostřednictvím e-learningu (test)
 2. praktické dovednosti - v závěru prezenčních kurzů

Počet účastníků pilotáže je min. 5 osob pro tuto profesní kvalifikaci.

V rámci pilotáže se zapojí také ověřovatel výukových materiálů. Bude se jednat o odborníka z praxe. Ověřovatel bude připomínkovat vytvořený vzdělávací materiál z hlediska jeho praktické relevantnosti a proces vzdělávání CS z hlediska jeho efektivnosti (účast na prezenčních kurzech). Na základě jeho průběžných připomínek bude odborný garant vzdělávací materiál průběžně upravovat.

 

Pilotáž - obor Zámečník

V této fázi proběhne pilotáž vzdělávacího programu pro kvalifikaci "Zámečník". Vzdělávací program bude vycházet z osnovy v souladu s Národní soustavu kvalifikací (NSK), přičemž největší důraz bude kladen na INOVOVANÝ, resp. nově zařazený vzdělávací materiál.

INOVACE v rámci kvalifikace "Zámečník" se promítne v následujících tématech.

 

1. ORIENTACE VE STROJÍRENSKÝCH NORMÁCH A V TECHNICKÉ DOKUMENTACI STROJŮ, PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

a) orientace v elektrotechnické dokumentaci a základních elektrotechnických pojmech

2. PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, REKONSTRUKCÍ, OPRAV A GENERÁLNÍCH OPRAV STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

a) orientace ve lhůtách provádění revizí technických zařízení

 

Pilotáž proběhne formou samostudia prostřednictvím e-learningu. Výhodou této formy pro CS je možnost "studia při práci". Předpokládaná časová náročnost je cca 50 hodin. Účastníkům pilotáže bude na e-learningu k dispozici odborný garant jako konzultant, resp. poradce.

Součástí pilotáže bude také série prezenčních kurzů v prostorách žadatele (kompletně na náklady žadatele). Předpokládáme realizaci 3 kurzů v rozsahu 4-6 hodin. Na těchto kurzech budou názorně prakticky demonstrována některá odborná témata z e-learningu. Kurzy povede odborný garant.

Ověření znalostí CS proběhne ve 2 rovinách:

 1. teoretické znalosti - prostřednictvím e-learningu (test)
 2. praktické dovednosti - v závěru prezenčních kurzů

Počet účastníků pilotáže je min. 5 osob pro tuto profesní kvalifikaci.

V rámci pilotáže se zapojí také ověřovatel výukových materiálů. Bude se jednat o odborníka z praxe. Ověřovatel bude připomínkovat vytvořený vzdělávací materiál z hlediska jeho praktické relevantnosti a proces vzdělávání CS z hlediska jeho efektivnosti (účast na prezenčních kurzech). Na základě jeho průběžných připomínek bude odborný garant vzdělávací materiál průběžně upravovat.

 

Pilotáž - obor Základní kovoobráběčské práce

V této fázi proběhne pilotáž vzdělávacího programu pro kvalifikaci "Základní kovoobráběčské práce". Vzdělávací program bude vycházet z osnovy v souladu s Národní soustavu kvalifikací (NSK), přičemž největší důraz bude kladen na INOVOVANÝ, resp. nově zařazený vzdělávací materiál.

INOVACE v rámci kvalifikace "Základní kovoobráběčské práce" se promítne v následujících tématech.

1. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK

a) nakládání s odpady dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

2. VÝROBA SOUČÁSTÍ NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH

b) provedení zjištění optimálních řezných podmínek podle používaného materiálu nástrojů a materiálu obrobku

Pilotáž proběhne formou samostudia prostřednictvím e-learningu. Výhodou této formy pro CS je možnost "studia při práci". Předpokládaná časová náročnost je cca 50 hodin. Účastníkům pilotáže bude na e-learningu k dispozici odborný garant jako konzultant, resp. poradce.

Součástí pilotáže bude také série prezenčních kurzů v prostorách žadatele (kompletně na náklady žadatele). Předpokládáme realizaci 3 kurzů v rozsahu 4-6 hodin. Na těchto kurzech budou názorně prakticky demonstrována některá odborná témata z e-learningu. Kurzy povede odborný garant.

Ověření znalostí CS proběhne ve 2 rovinách:

 1. teoretické znalosti - prostřednictvím e-learningu (test)
 2. praktické dovednosti - v závěru prezenčních kurzů

Počet účastníků pilotáže je min. 5 osob pro tuto profesní kvalifikaci.

V rámci pilotáže se zapojí také ověřovatel výukových materiálů. Bude se jednat o odborníka z praxe. Ověřovatel bude připomínkovat vytvořený vzdělávací materiál z hlediska jeho praktické relevantnosti a proces vzdělávání CS z hlediska jeho efektivnosti (účast na prezenčních kurzech). Na základě jeho průběžných připomínek bude odborný garant vzdělávací materiál průběžně upravovat.

 

 

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy