Úvod    >  

Projekty

 

 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005804
Nositel projektu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neklanova,
Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
 
Popis projektu naleznete zde >>>
 

 

 

INOVACE PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ 

VE STROJÍRENSKÝCH OBORECH

 

reg. č.: CZ.1.07/3.2.06/05.0009
Nositel projektu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neklanova,
Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
 
Popis projektu naleznete zde >>>
 

 

INOVACE PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ 

VE STAVEBNÍCH OBORECH

 

reg. č.: CZ.1.07/3.2.06/05.0010 
Nositel projektu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neklanova,
Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
 
Popis projektu naleznete zde >>>
 

 

3D TECHNOLOGIE VE VÝUCE

reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0047 
Nositel projektu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neklanova,
Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
 
Popis projektu naleznete zde >>>

 


 

 

Naše škola je zapojena do projektu 
EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM
 

 

Příručka pro žadatele a příjemce 1.5 OP VK_verze 4.pdf

http://www.msmt.cz/file/22915 

Formuláře a vzory dokumentů

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/formulare-a-vzory-dokumentu-1

 


 

 


 

 


 

 

DÍLČÍ KVALIFIKACE VE STROJÍRENSKÝCH, ENERGETICKÝCH A STAVEBNÍCH PROFESÍCH


 

Anotace projektu PODPORA je ke stažení ve formátu .pdf zde:

Naše škola je partnerem v projektu: Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve vazbě na dílčí kvalifikace Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání - "PODPORA".


 

Propagace řemeslných a technických oborů - „ŘEMESLA“


 

Škola je partner projektu: Systém kariérového poradenství - „KARIÉRA“


 

Naše škola se zapojila do projektu "UNIV2 - KRAJE" (Proměna škol v centra celoživotního učení).

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. 

 

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy