Úvod    >   O škole   >  

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD zde

 

PROVOZNÍ ŘÁD střední školy (příloha Školního řádu)

ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

 

Začátek vyučování:                  08:00 hod. (0. hodina – 07:05 hod.)

Ukončení vyučování:               14:25 hod.

 

Vyučovací hodina:                   45 minut (teoretické vyučování) 

                                                   60 minut (odborný výcvik)

 

Přestávky:        

                    

Teoretické vyučování

1. vyučovací hodina                 08:00 – 08:45 hod.     malá přestávka (5 min.)

2. vyučovací hodina                 08:50 – 09:35 hod.     velká přestávka (20 min.)

3. vyučovací hodiny                 09:55 – 10:40 hod.     malá přestávka (5 min.)

4. vyučovací hodina                 10:45 – 11:30 hod.     polední přestávka (30 minut)

5. vyučovací hodiny                 12:00 – 12:45 hod.     malá přestávka (5 min.)

6. vyučovací hodiny                 12:50 – 13:35 hod.     malá přestávka (5 min.)

7. vyučovací hodina                 13:40 – 14:25 hod.

 

Odborný výcvik SOU a OU

1. ročník                                  07:00 – 11:00     přestávka (30 min.)                 11:30 – 13:30 hod.

2. a 3. ročník                           07:00 – 11:00     přestávka (30 min.)                 11:30 – 14:30 hod.

                                              

Odborný výcvik OU

1. ročník                                  07:00 – 11:00     přestávka (30 min.)                 11:30 – 13:00 hod.

2. a 3. ročník                           07:00 – 11:00     přestávka (30 min.)                 11:30 – 14:00 hod.     

 

O polední přestávce v době od 11:30 do 12:00 hod. mají žáci možnost pobytu venku v atriu areálu školy.

Počet hodin v jednom sledu:                 4 hod.

 

Režim práce s počítačem:                    

zařazení v rozvrhu - dvouhodinové celky (1. - 7. vyučovací hodina)

 

Dílny Pracner - Tovární 284, Roudnice n. L.

Začátek:                       07:00 – 1., 2. a 3. ročník                    

Přestávky:                    09:00 – 9:15 hod.                                              11:00 – 11:15

Ukončení vyučování podle počtu vyučovacích hodin u jednotlivých oborů (13:30 hod.).

 

Autoopravna - Tovární 284,  Roudnice n. L.

Začátek:                       07:00 - 2. a 3. ročník

Přestávka:                    10:00 – 10:30 hod.

Ukončení vyučování podle počtu vyučovacích hodin (13:30 hod.).

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy