Úvod    >  

O škole

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806
  413 01 Roudnice n.L., příspěvková organizace
Odloučená pracoviště: Areál dílen objekt „Pracner“, Tovární, Roudnice nad Labem
  Tel.: +420 416 831 826, Autoservis +420 416 831 897
Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
Ředitel školy: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
Statutární zástupce: Ing. Pavel Zima
Telefon: +420 416 831 555, +420 774 707 457
e-mail: sos.roudnice@sosasource.cz
Zřízení školy: 1. července 1999
Zařazení do sítě škol: 30. srpna 2000 (s platností od 1. 9. 2000)
IČ: 694 11 263
DIČ: CZ69411263
   
Součásti školy:  
Střední odborná škola: 110 150 414    kapacita 207 žáků
Střední odborné učiliště: 110 150 384    kapacita 450 žáků
Domov mládeže: 110 150 422    kapacita 156 lůžek

 

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy