Úvod    >  

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

JUDr. Anna Barešová

e-mail: poverenec.gdpr@sosasource.cz

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vás tímto v souladu s článkem 12 GDPR informuje o zpracování osobních údajů a Vašich právech. Cílem je hájit práva žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji a dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje a jaká mají práva.

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy